جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

شبکه های اجتماعی

0طرفدارانمانند
330پیرواندنبال کردن
171پیرواندنبال کردن

مشکل بی‌هویت‌ها با طرح نمایندگان هم حل نشد

اگرچه سال هاست کسانی بحث دادن کارت هویت به فرزندانی را که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده اند، پیگیری می کنند،...