دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

شبکه های اجتماعی

0طرفدارانمانند
330پیرواندنبال کردن
172پیرواندنبال کردن

نیاز شدید افغانستان به بورسیه شدن دانشجویان در گروه علوم پزشکی...

وزیر تحصیلات عالیه افغانستان گفت: نیاز شدیدی به بورسیه کردن دانشجویان افغانستانی در رشته‌های علوم پزشکی در ایران داریم. براساس گزارش ها، خواجه عمری وزیر...