آلمان:چشم پوشی از اخراج در مواردی که پناهجوی ردشده در زمینه ادغام و کسب صلاحیت پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد

0
278

در پی انتقاد علنی یک انجمن حمایت از پناهجویان از اخراج به افغانستان، یوآخیم هرمن، وزیر داخله بایرن از این عمکرد دفاع کرد.

هرمن در نامه ای به انجمن پناهجویان موسوم به «ماتئو – کلیسا و پناهندگی» نوشت که با این گفته‌های انتقادی موافق نیست. نسخه ای از این نامه به دست خبرگزاری پروتستان (ای پی دی) رسیده است.

در ادامه این نامه آمده است: «در حال حاضر اخراج به افغانستان نه ممنوع است و نه به گروه‌های خاصی محدود شده است و این سیاست ایالت بایرن با جدیدترین اطلاعات ارائه شده توسط وزارت خارجه آلمان مطابقت دارد. اداره‌های رسیدگی به امور اتباع خارجی در آلمان بر پایه این اطلاعات تصمیم می گیرند.»

در آغاز ماه جنوری انجمن پناهندگی پس از اخراج دسته جمعی گروهی از پناهجویان قبول نشده به افغانستان که توسط حکومت فدرال و ایالات آلمان انجام شد، این رفتار ادارات مسئول را در بایرن شرم آور خواند.

این انجمن وزیر داخله بایرن را متهم به عهد شکنی کرد، چون او پیش از انتخابات پارلمانی که در سال گذشته برگزار شد، وعده داده بود که انسان دوستی را در زمینه پناهندگی و اخراج رعایت خواهد کرد.

افزون براین مخالفان اخراج پناهجویان از این هم انتقاد کردند که بخشی از این اشخاص که به افغانستان بازگردانده می شوند، در جامعه آلمان به خوبی ادغام شده اند. ۲۳ تن از این ۳۶ فرد اخراج شده در بایرن اقامت داشتند.

گروهی از پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسید.

در ادامه نامه یوآخیم هرمن، وزیر داخله بایرن خطاب به مدیرکل انجمن نام برده آمده است که ادارات مسئول در برخی موارد این امکان را دارند که از اخراج چشم پوشی کنند، به طور مثال در مواردی که پناهجوی ردشده در زمینه ادغام و کسب صلاحیت به طور مثال در بخش پرستاری پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

وزیر داخله بایرن در ادامه تاکید کرده است: «حکومت ایالتی بایرن قانون پناهندگی را در مجموع با رعایت اعتدال و حفظ تناسب اجرا می کند».رایشل گفت که درحال حاضر این نامه با همین محتوا یا محتوای مشابه به شمار بسیاری از امدادگران و اشخاص فعال فرستاده شده است.»

او به خبرگزاری پروتستان گفت که بنا بر اطلاعاتی که او به دست آورده، بایرن تنها ایالتی است که به «اخراج پناهجویان ادغام شده ای ادامه می دهد که مرتکب هیچ گناهی نشده اند». رایشل تاثیرات این سیاست را فاجعه بار خواند و راجع به هرمن گفت: «این وزیر از نظر اخلاقی و به حیث یک مسیحی شکست خورده است».

این پرواز که در اوائل ماه جنوری انجام شد، از ماه دسمبر سال ۲۰۱۶، بیستمین اخراج دسته جمعی به افغانستان بود. از آن زمان بیش از ۴۳۰ تن با هواپیماهای چارتر به افغانستان اخراج شده اند. افزون بر بایرن، ایالات بادن وورتمبرگ، نورد راین وست فلن، هسن، راینلند فالتس، سارلند، زاکسن انهالت و شلیس ویگ هولشتاین نیز دراین اخرین پرواز پناهجویان اخراجی به افغانستان شرکت داشتند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 4 = 2