آماده‌گی ادارۀ ثبت‌واحوال نفوس برای توزیع شناسنامه‌های برقی

0
169

ادارۀ ثبت احوال نفوس آماده‌گی‌هایش را برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی نهایی ساخته‌است و برگه‌های ثبت نام را نیز به ریاست‌جمهوری فرستاده‌است.

مسؤول دفتر رسانه‌های این اداره می‌گوید که این اداره انتظار تصمیم رییس‌جمهور را می‌کشد که او کدام روز را برای آغاز این روند، تعیین می‌کند.

نخستین شناس‌نامه را رییس‌جمهور خواهد گرفت و این اداره برگه‌ها ثبت نام را به ریاست‌جمهور فرستاده‌اند.

رویینا شهابی، رییس دفتر رسانه‌های ادارۀ ثبت و احوال نفوس، می‌گوید: «فورم‌های ثبت نام را به ریاست‌جمهوری فرستاده‌ایم و بربنیاد قانون تا که رییس‌جمهور تذکره نگیرد، ما نمی‌توانیم به دیگر شهروندان کشور، تذکره توزیع کنیم.»

رییس ثبت نام ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که پنج پایه کامپیوتر و افزارهای دیگر را روز شنبه به ریاست‌جمهوری انتقال داده‌اند، تا نخستین شناس‌نامه را به رییس‌جمهور بدهند، اما ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه حاضر به گفت‌وگو در این باره، نیستند.

با آن‌که شماری از نماینده‌گان مجلس در بارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی با درج واژه‌های ملت و قوم در شناس‌نامه‌ها مخالف استند، اما کمیتۀ مختلط شورای ملی که فرمان تقنینی رییس‌جمهور را تأیید کرده‌است، بر توزیع این شناس‌نامه‌ها تاکید می‌ورزند.

نجیبه حسینی، عضو مجلس سنا، می‌گوید: «ما را به معامله‌گری متهم می‌سازند، اما همه‌گی بربنیاد قانون کار کرده‌اند در کمیتۀ مختلط.»

هاشم الکوزی، عضو مجلس سنا، می‌گوید: «من به تمام مردم اطمینان می‌دهم که تمام کارها بربنیاد قانون انجام شده‌اند و انشاءالله که به‌زودی در چند روز آینده، تذکره توزیع می‌شود و رییس‌جمهور تذکره می‌گیرد.»

توزیع شناس‌نامه‌های برقی نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷هجری خورشیدی در زمان حکومت حامد کرزی مطرح شد و اما تاکنون، به‌علت اختلاف دیدگاه‌ها در بارۀ نوشته‌شدن یا نوشته‌نشدن واژه‌های «ملیت، قوم و دین» توزیع آن چندین‌بار به تأخیر افتاده‌است.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 81 = 88