آمادگی چین برای میانجیگری بین طالبان وحکومت افغانستان

0
127

چین اعلان آمادگی کرده است تا بین طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری کند.

براساس گزارش ها، با اعلان آمادگی چین بخاطر حل معضل افغانستان،شورای عالی صلح افغانستان از این پیشنهاد چین حمایت کرد.

کارشناسان با در نظر داشت روابط نزدیک چین و پاکستان تلاش های چین را در برقراری صلح افغانستان موثر می دانند.

برخی هم به این باورند چین از گسترش ناامنی درمرزهایش با افغانستان نگران است و بیم دارد تروریستها به کشورش رخنه کنند بنابرین مایل است تا صلح بین طالبان و حکومت افغانستان برقرار شود.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 6