آیا افغانستان، کشوری امن است؟/شفاف سازی وضعیت برای بازگرداندن پناهجویان

0
145

کنفرانسی بین‌المللی با عنوان «افغانستان چه اندازه امن است؟» امروز توسط شبکه‌ی stöttepelare  ، کمک به کودکان و نوجوانان پناهجوی تنها، در استکهلم برگزار شد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 2