اخراج گروهی دیگر از پناهجویان افغان از آلمان

0
101

با وجود بدتر شدن روزافزون وضعیت امنیتی در افغانستان، قرار است روز سه شنبه (۴ دسمبر/ ۱۳ قوس)، بار دیگر گروهی از پناهجویان رد شده افغان توسط یک هواپیما از آلمان به کابل فرستاده شوند.

به گفته «شورای مهاجران بایرن»، شواهدی وجود دارد که این هواپیما روز سه شنبه از میدان هوایی شهر فرانکفورت پرواز می کند.

از ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ تا کنون ۴۲۵ پناهجو در ۱۸ مورد اخراج گروهی از آلمان به افغانستان برگشت داده شده اند.

نمایندگان ادارات افغانستان تائید کرده اند که آنها انتظار دارند که روز چهار شنبه بار دیگر یک گروه از مهاجران این کشور که تقاضای پناهندگی شان رد شده است، با هواپیما به کابل برسند.

اخراج مهاجران افغان از آلمان همواره مورد مناقشه است، زیرا جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان و همچنین گروه داعش شدت گرفته است.

براساس آمار سازمان های نظارتی، حکومت این کشور فقط حدود بیش از نیمی از مناطق را زیر کنترول دارند و در ۳۰ درصد مناطق دیگر جنگ ادامه دارد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

52 − 45 =