اعضای کاروان صلح افغانستان با خون خود به ملل متحد نامه نوشتند

0
377

این نامه در برابر سفارت پاکستان از سوی یکی از اعضای این حرکت با بریدن دست نگاشته شد.

اقبال خیبر، یکی از اعضای حرکت صلح میگوید آنها میخواهند پیام خود را به جهان برسانند که مداخله پاکستان در افغانستان تا حدی است که افغان ها بین خود درجنگ استند.

اعضای حرکت مردمی صلح از سیزده روز بدینسو در برابر سفارت پاکستان تحصن کرده اند. اما به گفته آنان این سفارت هیچ پرسشی را از آنان مطرح نشده و حتا خوش آمدید نیز نگفته است.

این گروه از برخورد سفارت های ایالات متحده امریکا ، روسیه و دفتر سازمان ملل متحد در کابل خشنود استند .

موسی آزاد، یکی دیگر از اعضای حرکت مردمی صلح میگوید پاکستان جواب نداردو از عملکرد خود شرمنده استند.

تنها خواست این حرکت آغاز گفتگو های صلح میان طرف های درگیر در جنگ است.

حرکت مردمی صلح ، سرانجام خیمه های شان را بی پاسخ از برابر سفارت پاکستان برچیده اند و اکنون در برابر سفارت ایران خیمه اعتراضی تا روز های نامعلوم برپا کرده اند .

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 3 =