افزایش روز افزون ورود مهاجران افغان به جزیره ساموس دریونان

0
128

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید، ورود مهاجران افغان به جزیره ساموس یونان دراین اواخر افزایش یافته است. براساس آمار تازه این سازمان ۳۷ در صد مهاجران تازه وارد را که در مرکز پذیرش این جزیره ثبت شده اند، شهروندان افغانستان تشکیل می دهد.

مرکز پذیرش مهاجران در جزیره ساموس یونان با مشکل جمعیت بزرگی از آوارگان مواجه است. دیس پوینا اناگ نوستوا، معاون روابط خارجی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHRC) در ساموس در یک گفتگوی ویژه به مهاجر نیوز گفت که شرایط این مرکز پذیرش بحرانی است.

افزایش ورود مهاجران افغان به جزیره ساموس

 

براساس گفته های خانم اناگ نوستوا: « بیش از ۴۰۰۰ نفر در محلی زندگی می کنند که برای ۷۰۰ در نظر گرفته شده است. از این میان ۲۰۰۰ نفر در خیمه هایی که خودشان برافراشته اند زندگی می کنند.» او می افزاید در این اواخر میزان ورود مهاجران افغان به جزیره یاد شده بیشتر شده است: « ۳۷ در صد مهاجران تازه وارد ساکن مرکز پذیرش شهروندان افغانستان، ۲۰ درصد عراقی، ۱۴ در صد سوریایی و ۸ درصد از کامرون هستند.»

او همچنان اظهار میدارد که تنها در ماه اکتوبر ۱۸۹۲ آواره به جزیره ساموس آمده اند که این رقم بیشتر از شمار مهاجرانی است که در زمان مشابه وارد جزیره لیسبوس شده اند. با توجه به این میزان (UNHRC) شرایط را در این جزیره نگران کننده می خواند.

(UNHRC) از دولت یونان می خواهد که در زمینه بهتر شدن وضعیت زندگی مهاجران در جزیره ساموس تلاش کند و افرادی را که مجوز رفتن به مناطق غیر جزیره ای را به دست آورده اند، انتقال دهد.

 

در خواست بسته شدن مرکز پذیرش جزیره ساموس

 

ساموس یکی از جزایر توریستی یونان است که ۳۷ درصد عواید ملی اش را از این راه تامین می کند.

مقام های دولتی و مردم این جزیره مدعی اند که در سال های پسین میزان ورود جهانگردان به این جزیره به صورت چشمگیر کاهش یافته است.

انکلو پولوس، شهردار جزیره یاد شده  شمار مهاجران را در این جزیره در تناسب به ساکنان آن خیلی زیاد عنوان کرده و حتی خواستار مسدود شدن کمپ مهاجران شده است.

او همچنان از روند طولانی بررسی درخواست های پناهندگی مهاجران شکایت کرده و می گوید که این روند سال ها طول می کشد.

براساس آماری که شهردار ساموس در اختیار مهاجر نیوز قرار داده طی سال گذشته تنها ۳۸ پناهجو از این جزیره به ترکیه باز گردانده شده اند.

براساس موافقت نامه ترکیه با اتحادیه اروپا مهاجرانی که درخواست های پناهندگی شان در جزایر یونان رد می شوند، باید به ترکیه بازگردانده شوند. اما به نظر می رسد که روند طولانی پناهندگی و جمعیت بزرگ مهاجران باعث شده تا این روند با چالش هایی همراه شود.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 6