انتقاد سناتوران از عدم حضور وزیر داخله در نشست مجلس سنا

0
218

اعضای مجلس سنا از عدم حضور وزیر داخله در نشست استجوابیه مجلس سنا انتقاد کردند.

بر اساس گزارش ها؛ ویس احمد برمک وزیر امور داخله در نشست امروز یکشنبه (۹ ثور) مجلس سنا در پیوند به چگونگی تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان استجواب شده بود؛ اما او در نشست مجلس حضور نیافت.

وزارت داخله از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به مجلس سنا گفته است که آقای برمک به خارج از کشور به سر می‌برد و به همین خاطر در نشست امروز مجلس سنا نمی‌تواند حاضر شود.

قرار بود ریاست دفتر وزارت داخله در نشست امروز مجلس سنا پاسخگویی کند؛ اما او هم به دلایل نا معلوم حاضر به پاسخگویی نشد.

عدم حضور وزیر داخله با واکنش تند اعضای مجلس سنا مواجه شد و سناتوران وزیر داخله را به بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به صلاحیت‌های قانون اساسی مجلس سنا متهم کردند.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا که ریاست نشست امروز این مجلس را بر عهده داشت گفت: “ما مراتب اعتراض شدید و احتجاج خود را از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به این بی اعتنایی وزیر داخله اعلام می‌کنیم.”

آقای ایزدیار افزود که نا امنی‌ها با گذشت هر روز بیشتر شده و مردم از آن به شدت نگران اند؛ اما وزارت داخله و سایر مقام‌های مسوول امنیتی حاضر به پاسخگویی نیستند.

محمد هاشم الکوزی رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا نیز وزیر داخله را به برخورد دوگانه با دو مجلس شورای ملی متهم کرد.

آقای الکوزی گفت که وزیر داخله همه روزه درکمیسیون‌های مجلس نمایندگان حاضر است؛ اما با وجود تاکید فراوان در کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا و نشست عمومی این مجلس حاضر نمی‌شود.

محمد افضل شامل دیگر عضو کمسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس سنا نیز گفت: “وزیر داخله مجلس سنا را یک پیسه/پول هم حساب نمی‌کند؛ او باید به دلیل این بی اعتنایی و بی احترامی اش از سوی مجلس سنا به دادستانی معرفی شود.”

به گفته او، وزیر داخله با عدم پاسخگویی به مجلس سنا به قانون اساسی را نیز نقض می‌کند.

سر انجام، محمد علم ایزدیار گفت که وزیر داخله و رییس امنیت ملی را در نشست روز یکشنبه آینده مجلس سنا دوباره فرا می‌خواند تا به نگرانی‌های امنیتی سناتوران پاسخگویی کنند.

به گفته او، بسیاری از موضوعات امنیتی به ریاست امنیت ملی نیز بر می‌گردد.

این در حالی است که سناتوران به شدت از اوضاع امنیتی کشور ابراز نگرانی دارند و مقام‌های امنیتی را به نارسایی متهم می‌کنند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 2 =