انقلاب اسلامی ایران ۴۰ ساله شد

0
331

۲۲ دلو امسال انقلاب اسلامی ایران ۴۰ ساله می شود، این انقلاب در شرایط بسیارسخت و دشوار سیاسی که جهان به دوقطب شرق وغرب تقسیم شده بود متولد شد.حکومت ها برای ادامه حیات سیاسی خود چاره ی جز وابستگی به بلوک غرب یا شرق نداشتند وگرنه امکان حیات سیاسی نداشتند، حاکمان کشورهای اسلامی هم هرکدام بنا برمصالح کشور وخودشان به غرب یا شرق پیوسته بودند اما برخلاف فضای غالب سیاسی در شرایط آن دوره، انقلاب اسلامی ایران شعار نه شرقی نه غربی را انتخاب نمود که در آن شرایط برای بسیاری از دولتمردان قابل فهم نبود ، زیرا براساس دیدگاه غالب کارشناسان بدون حمایت یکی از دو قطب ادامه حیات سیاسی میسور نبود.
مهمترین پرسش اینست که انقلاب اسلامی ایران چه امتیازات و ویژگیها داشت که توانست علیرغم مخالفت ابرقدرتها نه تنها به حیات سیاسی خود ادامه داد بلکه دستاورد های مهم وقابل توجه در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی ، وفرهنگی داشته است.
اینک بعد از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه نه تنها وابسته به ابرقدرتها نیست ، بلکه همواره یک طرف گفتمان سیاسی برای حل تنش های منطقه ای است.

الف: ماهیت انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران ماهیت کاملا ایدولوژیک دارد، نه ماهیت صرفا سیاسی یا اقتصادی همین امر سبب شد که اقبال عمومی به انقلاب اسلامی علیرغم گرایشهای مختلف در ایران بیشتر گردد؛ شعار انقلاب ایران بدون درک ماهیت انقلاب اسلامی قابل فهم نبود ونیست به همین علت این شعار ( نه شرقی نه غربی ) در فضای سیاسی آن دوره مورد پرسش وسوال بود که با نفی بلوک غرب وشرق چگونه می توان به حیات سیاسی خود ادامه داد. اما با مراجعه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران این شعار قابل فهم ودرک می گردد، زیرا ماهیت انقلاب اسلامی ایران نفی سلطه واستکبار بود وتفاوتی میان سلطه شرق وغرب نیست.
برخلاف سایر انقلاب ها که بیشتر ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشتند و در دوران پسا انقلاب ارزشهای انقلاب فراموش گردید وانقلاب به پایان عمر خود میرسید، انقلاب اسلامی در ایران با ایدولوژی اسلامی عمر انقلاب را با اسلام گره زد.
انقلاب اسلامی ایران براساس ماهیت ایدولوژیکی که داشت جامعیت ومقبولیت پیدا کرد، به همین علت انقلاب اسلامی در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی متبلور شد نه در یک بخش خاص که این امر سبب امتیاز وتفاوت انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر انقلاب ها گردید.

ب: رهبری انقلاب اسلامی ایران

هر انقلابی با رهبر ، اهداف، ماهیت و قیام کنندگان خود معرفی می شود ، انقلاب اسلامی ایران بی تردید بدون نام بلند امام خمینی (ره ) قابل شناخت ومعرفی نیست؛ رهبری در انقلاب اسلامی ایران جمهوریت واسلامیت را با هم ترکیب نمود ومدل حکومت اسلامی که هم مترقی هم اسلامی است را ارائه نمود.
برخلاف سایر کشورهای اسلامی که در یک قرن اخیر برای مبارزه با استعمار به پا خواستند نه تنها نتوانستند باعث نجات امت اسلامی گردند ودر نهایت در دام غرب گرفتار شدند،غالب این انقلاب ها بوسیله غربی ها استحاله شد وگونه ی جدیدی از اصلاحات در دنیای اسلام به وجود امد، که می توان گفت مادر این تحولات فکری در جهان اسلام مصر بود که جای پرداختن به آن دراین نوشته کوتاه نیست ؛ اما در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی ایران حکومت ومبارزه بر دو ستون اسلام ومردم بنا گردید که هرکدام سبب حفظ انقلاب در چارچوب اصلی خود گردید انقلاب اسلامی ایران نه در محتنوا نه در روش مقلد غربی ها نشد وهمین امر عمر انقلاب را بیمه نمود.

ج: استقبال مردم از انقلاب اسلامی

درانقلاب ها اعتراض طبقه خاصی از جامعه به عنوان محور اصلی انقلاب مطرح می شود وبراساس همان محور اهداف و برنامه های انقلاب پایه ریزی می گردد ، طبیعی است که بعد از پیروزی انقلاب اینگونه خیزش ها کم رنگ می گردد ومردم آرام آرام انقلاب را فراموش می کنند. اما انقلاب اسلامی ایران بعد از چهل سال هنوز هم جوان است؛ هر سال در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران انگار انقلاب جدیدی متولد می شود ومردم این نوزاد خوش قدم را در آغوش جمعی نوازش می دهند.
نه ماهیت انقلاب اسلامی تغییر نموده ونه مردم نسبت به انقلاب شان بی میل شده اند هنوز شعار مبارزه با استکبار که برخواسته از ماهیت انقلاب اسلامی است طنین انداز است ومردم ایران نیز با اتحاد وبیداری ملی شعور سیاسی خودشان را به نمایش هرساله به نمایش می گذارند

د: روشن بودن مسیر انقلاب

انقلاب اسلامی در مسیر ۴۰ ساله خود همواره با پرسشها، نقدها، وفتنه گری ها مواجه بوده است؛ اما این چالش ها نتوانسته است انقلاب اسلامی را از مسیر اصلی خودش منحرف نماید.

گروه های انحرافی هرگز نتوانستند اصول انقلاب اسلامی را با چالش مواجه نمایند بلکه این گروه های انحرافی بودند که به بن بست رسیدند وعمرشان بسیار زود به پایان رسید مخالفان ودشمنان انقلاب اسلامی ایران همواره تلاش نموده اند که انقلاب اسلامی ایران را با چالش های جدی وغیر قابل حل مواجه نمایند از تحریم آمریکا تا دامن زدن به اختلافات داخلی اما تدبیر، مدیریت وفرصت شناسی رهبری در ایران هرگز اجازه ایجاد کانال های انحرافی در انقلاب اسلامی ایران را نداد
رهبر انقلاب اسلامی درایران در گذشته و هم در شرایط کنونی همواره به عنوان شاخص ومیزان مطرح بوده و موضع گیری ها و راه حل های شان همواره روشنگر وهدایتگر بوده است. هرگاه مسیر انقلاب را گرد وغبار انحراف واغتشاش می گیرد رهبر ایران راه را به مردم ایران نشان می دهد و به همین علت مردم در مسیر انقلاب اسلامی ثابت قدم ماندند.
انقلاب اسلامی ایران را ستایش می کنم ، برای مردم ایران تبریک می گویم وبه شعور سیاسی شان کرنش می کنم زیرا انقلاب اسلامی ایران را در شرایط نا امن منطقه و در میان تنش های پیچیده جهانی پایدار، مترقی وپیشتاز نگه داشتند.

 

نویسنده:محمد حسین هاشمی اخلاقی

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 6