اگر به سرپل توجه نشود امنیت شمال برهم می خورد

0
180

ادامه نبرد ها در ولسوالی سنچارک کابل میان نیروهای دولتی و طالبان و نگرانی ها در این باره افزایش یافته است.
محمدنور رحمانی رییس شورای ولایتی سرپل در برنامه «همگام» گفت: اکثریت جنگ هایی که در شمال آغاز شده آغاز آن از کوهپایه های ولایت سرپل بوده که تغییرات را در سطح شمال به بار آورده است. اگر در این ولایت ها توجه جدی صورت نگیرد لانه های مخالفین و هراس افکنان از بین برده نشود در آینده ها وضعیت امنیتی را در سطح شمال برهم خواهد زد.
وی افزود: ما امیدوار هستیم که حکومت مرکزی یک عملیات وسیعی را همانطور که وعده سپرده اند در ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب با هماهنگی این سه ولایت راه اندازی کنند تا در تابستان پیش رو مردم از این وضعیت نجات پیدا کنند و زندگی راحت و آبرو مند انه ای را در کنار خانواده خود داشته باشند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

27 + = 35