بانوی افغان تبار پیشتاز انتخابات ایالتی امریکا شد

0
196

صفیه وزیر، زن ۲۷ سالۀ افغان-تبار امریکایی، برندۀ انتخابات مقدماتی حزب دیموکرات در ایالت نیو همشایر ایالات متحدۀ امریکا شد.

خانم وزیر که قرار است در دور نهایی با رقیب خود از حزب جمهوریخواه رقابت کند، در دور مقدماتی دیک پاتن، رقیب دیموکرات خود را که برای چهار دور نمایندۀ ناحیۀ ۱۷ ایالت نیوهمشایر در کنگرۀ ایالتی بود، شکست داد.

پس از مهاجرت از افغانستان به ازبیکستان که در آن زمان صفیه وزیر فقط شش سال داشت، خانوادۀ این زن افغان در سال ۲۰۰۷ از ازبیکستان به ایالات متحده مهاجرت کرد.

صفیه وزیر به صدای امریکا گفت که به افغان بودن خود افتخار می کند و می خواهد که در کنگرۀ ایالتی نیوهمشایر صدای دختر افغان، دختر مسلمان، دختر مهاجر و در نهایت دختر امریکایی باشد.

 

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

43 + = 44