تاخیر تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در مورد قانون جمناسیت یا اقامت بر اساس تحصیل در لیسه در سویدن

0
74

اتحادیه اروپا در مورد قانون جمناسیت در سویدن اقدام فوری نمی‌کند، تصمیم این اتحادیه ممکن است ۱۶ ماه به طول بینجامد. دادگاه اتحادیه اروپا باید بررسی کند که قانون جمناسیت با قوانین اتحادیه اروپا و معیارهای شنگن همخوانی دارد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + = 7