تا سپتمبر ۲۰۱۷ ده هزار پناهجوی افغان در آلمان آموزش مسلکی دیده بودند

0
192

شمار هرچه بیشتر پناهجویان جوان در آلمان شامل دوره های آموزش مسلکی می‌شوند. در پایان سپتمبر سال گذشته بیشتر از همه پناهجویان افغان شامل این دوره های آموزشی بوده اند.

    

به اساس معلومات حکومت آلمان شمار پناهجویان جوانی که در سال روان میلادی شامل یک دوره آموزشی اند، به بیشتر از ۳۱ هزار تن بلند رفته است. این مطلب را وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به تقاضای جناح سبز ها در پارلمان ارائه کرده و روزنامه آلمانی “راینیشه پوست” در شماره روز جمعه خود آن را به نشر رسانده است.
در سال گذشته میلادی تا تاریخ ۳۰ سپتمبر حدود ۲۷ هزار پناهجو از هشت کشور مهم مبداء که آموزش‌های مسلکی دیده بودند، مصروف کار بوده اند.

روزنامه نامبرده اظهارات مقامات حکومتی را چنین نقل قول می‌کند: “مؤسسات هر چه بیشتری از بخش های اتاق های صنایع و تجارت و اتاق های صنایع دستی پناهجویان جوان را آموزش مسلکی می‌دهند”.

مقامات گفته اند که “در حال حاضر بیشتر از ۱۱ هزار پناهجو در بخش صنایع دستی و بیشتر از ۲۰ هزار تن دیگر در بخش های صنایع، تجارت و خدمات آموزش مسلکی می‌بینند”.

وزارت اقتصاد آلمان بر مبنای ارقام اداره امور کار این کشور گفته است که در سال گذشته از جمع بیشتر از ۱،۵ میلیون متقاضی آموزش مسلکی، حدود ۵ درصد آن جوانان پناهجو بوده اند. این وزارت افزوده است که تا پایان سپتمبر ۲۰۱۷ تقریباً ۱۰ هزار جوان افغان، ۸ هزار سوریایی و ۳ هزار عراقی دوره های آموزش مسلکی را موفقانه به پایان رسانده بودند.

وزارت اقتصاد آلمان همچنان گزارش داده است که ایالت های بایرن و بادن وورتمبرگ مورد انتقاد قرار گرفته اند، زیرا به پناهجویانی که شامل دوره های آموزشی بودند، مدت طولانی حق اقامت نداده اند. بئاته والتر روزنهایمر، سیاستمدار از سبز ها، این‌ را “شرم آور” خوانده است.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

27 − 20 =