خراسان رضوی مقام نخست مسابقات قرآن مهاجرین افغانستانی در کرمان را کسب کرد

0
203

مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات قرآن کریم مهاجرین افغانستانی در شهر کرمان برگزار شد و نفرات اول تا سوم این مسابقات معرفی شدند.

بنابر این گزارش در  رشته حفظ کل قرآن برادران، قاسم محمدی قم، محمد علم رجبی خراسان جنوبی، حمید الله ازبک گلستان توانستند مقام اول تا سوم را کسب کنند، همچنین در رشته حفظ کل قرآن خواهران فاطمه حسینی قم، سمیه سادات حسینی خراسان رضوی، افسانه صاحب زاده خراسان جنوبی حائز نفرات برتر شدند. 

همچنین در رشته قرائت برادران،  هادی حسینی قم، سید یدالله هاشمی خراسان رضوی، عنایت الله عصت یار یزد حائز نفرات برتر شده و در رشته قرائت خواهران نیز فاطمه سادات موسوی خراسان رضوی، مهدیه حسینی کرمان، خاطره حیدری بوشهر نفرات اول تا سوم شدند. 

در رشته ترتیل برادران محمد حسن حسن زاده یزد، علیرضا صفری خراسان رضوی، سید رضا امینی اصفهان نفرات برتر و همچنین  در رشته ترتیل خواهران، فاطمه حسینی تهران، فاطمه یعقوبی فارس، زهرا دامردان کرمان موفق به کسب جوایز برتر شدند. 

در رشته  تفسیر برادران عبدالرحیم سعادت فر خراسان جنوبی، علی رضا قربانی اصفهان، رضا عطایی تهران، مهدی ساحلی حائز نفرات برتر بوده و همچنین در رشته تفسیر خواهرا بتول قیومیان خراسان رضوی، خدیجه حلیمی فارس،زینب کبرا حسنی موفق به کسب جوایز برتر این دوره از مسابقات شدند. 

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 23 = 25