خشونت پلیس علیه امداد گران به پناهجویان در فرانسه

0
151

انجمن های حامی پناهجویان در فرانسه پلیس این کشور را متهم به خشونت و بدرفتاری علیه امداد گران به پناهجویان کرده اند،درگزارش سازمان های امدادگر آمده است  که در طول هشت ماه گذشته، امدادگران عضو انجمن‌ها با ۶۶۶ مورد کنترل پلیس، کنترل مکرر اسناد هویت، دستگیری و بازرسی بدنی و خشونت فیزیکی و لفظی بود‌ه‌اند.»

چهار انجمن حمایت از پناهجویان در فرانسه این هفته گزارشی را به مدافع حقوق این کشور ارائه کردند که در آن نیروهای امنیتی در کاله به خشونت غیرمعمول علیه امدادگران و ترساندن آن‌ها متهم شده‌اند.
از چندی بدینسو رابطه میان پلیس و امدادگران حامی پناهجویان در کاله با تنش هایی همراه شده است. روز سه شنبه ٧ اگست چهار انجمن فعال در کاله، کمک به پناهجویان(Help Refugee)ِ مسافرخانه مهاجران (Auberge des Migrants )، یوتوپیا ۵۶ (Utopia 56) و بس اطلاعاتی برای مهاجران (Refugee Infobus) گزارشی را به مدافع حقوق ارئه کردند که بر مبنای سرگذشت ٣٣ تن از امدادگران داوطلب تهیه شده است.

Auberge des Migrants@AubergeMigrants

Les associations @Utopia_56, @HelpRefugees, @RefugeeInfoBus et l’@AubergeMigrants publient un rapport qui dénonce l’ et le des volontaires par la police à et .

>> http://www.laubergedesmigrants.fr/fr/calais-harcelement-policier/ 

پیام تویتری: « انجمن‌های یوتوپیا ۵۶، کمک به پناهجویان، بس اطلاعاتی برای مهاجران و مسافرخانه مهاجران گزارشی را منتشر کرده اند که در آن اقدامات پلیس برای ترساندن و آزار امدادگران داوطلب در کاله مورد انتقاد قرار گرفته است.»

در این گزارش، سازمان‌های امدادی نیروهای مربوط به CRS یا بخشی از پلیس ملی فرانسه را به «خشونت پلیسی غیر معمول» علیه امدادگران داوطلب و ترساندن آن‌ها متهم کرده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده است که « در طول هشت ماه گذشته، امدادگران عضو انجمن‌ها با ۶۶۶ مورد کنترل پلیس، کنترل مکرر اسناد هویت، دستگیری و بازرسی بدنی و خشونت فیزیکی و لفظی بود‌ه‌اند.»

الیونور وینیی، مسئول دادخواهی برای انجمن مسافرخانه مهاجران می‌گوید سازمان‌های امدادی آرزو دارند که با توجه به بی تفاوتی دادستان بولوین سور مِر، مدافع حقوق « با ظرافت این موضوع را مطرح کند.» ایونور وینیی در ادامه می‌گوید مدافع حقوق « یک مرجع مستقل است که میتواند از ادارت مسئول را به پاسخدهی وادار و در این مورد تحقیق کند.» و برای این کار لازم است مدافع حقوق در این مورد از محل بازدید کند.

اتهامات ثابت نشده

فرمانداری پلیس پا دو کاله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این اتهامات را بدون ثبوت ارزیابی کرده و می گوید که« یک ارزیابی ساده نشان می‌دهد که سازمان‌های امدادی در فعالیت‌های خود برای مهاجران در کاله کاملاً آزاد هستند، در صورتی که این فعالیت‌ها بر رعایت نظم عامه و قانون استوار باشد.»

به گفته فرمانداری « هر فردی، چنانکه در یک دولت قانون معمول است، میتواند در صورتی که خود را قربانی یا شاهد یک قصور ارزیابی کند به دفتر “تفتیش عمومی پلیس ملی” شکایت کند.»

فرمانداری پلیس پا دو کاله تاکید می کند که « شکایت‌‌ها و اشارات محدودی که به دفتر تفتیش عمومی پلیس ملی رسیده تا کنون به محکومیت یا متهم کردن هیچ پلیسی به اعمال خشونت علیه اعضای سازمان‌های امدادی و افراد مهاجر منجر نشده است.»

از سوی دیگر، ناتاشا بوشار، شهردار کاله نیز « اتهامات بی اساس» سازمان‌های امدادی را رد کرده و گفته است که « اگر این اتهامات واقعیت می‌داشت بدون شک نویسندگان گزارش ] سازمان‌های امدادی[ به دادستانی جمهوری و دفتر تفتیش عمومی پلیس ملی شکایت می‌کردند. این سازمان‌ها که وجود شان به اظهارات کینه توزانه و واهی علیه نیورهای پلیس بستگی دارد، فقط با اهداف رسانه‌‌ای و سیاسی عمل می‌کنند.‌»

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 − 30 =