دختران افغان چالشها در جامعه را از طریق بازى هاى کمپیوترى به تصویر میکشند

0
268
نخستین گروه از دختران در ولایت هرات، از طریق ساخت بازى هاى کمپیوترى، مى خواهند گوشه یى از چالشهاى کشور را به تصویر کشیده و راه حل نیز براى آن ارایه کنند.

این گروه هفت نفرى از دختران که همۀ شان فارغان پوهنځی کمپیوترساینس  پوهنتون هرات اند، از سال ٢٠١۵  میلادی به این طرف، کارشان را در راستای ساختن بازی های کمیپوتری (گیم) آغاز کرده اند.

به گفتۀ آنان، دراین مدت ٢٣ بازی کمپیوتری را ساخته اند که در همۀ بازی ها، چالش‌های کنونی افغانستان  و راه حل آنها به تصویرکشیده شده است.

خاطره محمدی یکی از سازنده هاى بازى هاى کمپیوترى در هرات گفت که یک بازی کمپیوتری را در مورد مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در هلمند، ساخته است که دراین بازى سربازان  افغان سرانجام موفق مى شوند تا مواد مخدر را از ولایت هلمند پاکسازی وزمینه را براى کشت زعفران فراهم سازند.

محمدى، هدف از ساخت این بازی کمپیوترى را همچنان معرفى افغان ها به جهانیان دانست تا آنان بدانند که افغانها با مواد مخدر مبارزه مى کنند.

وی گفت: “این بازی به همکاری هفت نفر ساخته شده و هدف ما  فقط مبارزه با مواد مخدر بود که سربازان افغان به ولایت هلمند میروند و مواد مخدر را از بین مى برند و به جایش زعفران کشت می کند.”

نرگس حسنی یکی دیگر از دختران گیم ساز گفت: “خواستیم با گیم هایی که مى سازیم گوشه یى از مشکلات جامعۀ خود را به تصویر بکشیم و راه حل نیز برای آنها ارایه کنیم.”

حسینا حیدری عضودیگر این گروه،گفت که همۀ بازی هایی که آنان ساخته اند، پیام خاصی را به مخاطب دارد.

وی بیان داشت: “اکثرا به گیم ها و بازی های کمپیوتری به دیده سرگرمی می بینند، ولی ما خواستیم توسط گیم هایی که مى سازیم، یک هدف یا یک پیامی به جامعه داشته باشیم و یک مشکلی را حل بکنیم.”

گیم های جنگ در منظومه شمسی با نقش عبدالاحد مومند، اولین فضانورد کشور از بازی های کمپیوتری دیگر این گروه  هفت نفری دختران گیم ساز است.

درهمین حال، احسان احراری استاد گروه دختران گیم ساز در هرات، از پیشرفت های دانشجویانش ابراز خرسندی نموده گفت:((اگرحکومت به کاراین گروه ارزش قایل گردد و لوازم مورد نیازآنان را فراهم سازد، مى توانند با کشورهای جهان رقابت کنند.))

وی گفت: “متاسفانه از طرف دولت دراین بخش تاکنون هیچ کمکی نشدیم و حمایتی که صورت گرفته،  تنها ازسوى مرکز کود نویسی « سی تی آی » است واگر کمپیوترهای قوی تری به دسترس این دانش جویان قرار داده شود، مطمیناً اگر از کشورهای خارجی بالا تر نشوند، از آنها ها کمتر نخواهند بود.”

وی افزود این گروه هفت نفری، با بهره گیری از مرکز “کد” نویسی “سی تی آر” در هرات، از مدت دو سال به اینسو، در راستای ساخت بازی‌های کمپیوتری کار می‌کنند.

با این همه، گروه دختران گیم ساز، از حکومت می خواهند که آنان را حمایت و پشتیبانی کنند؛ تا آنان بتوانند به کشورشان افتخارآفرینی نمایند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 47 = 55