در سال جاری هزاران مهاجر از یونان به کشور های شان برگشته اند

0
93

تقریباً  ۱۲ هزار مهاجر از آغاز سال جاری به این سو به صورت داوطلبانه، از یونان به کشور های شان برگشته اند. این موضوع را به روز جمعه پولیس در آتن گزارش داد.

 براساس این گزارش، عودت کنندگان قبل از همه از کشور های البانیا، افغانستان، بنگله دیش، عراق، ایران و گرجستان بوده اند.

برگشت ها با همکاری نزدیک سازمان بین المللی برای مهاجرت (IOM) صورت می گیرد. سازمان بین المللی برای مهاجرت، امکانات سفرو برگشت مهاجران را تحت حفاظت ادارات امنیتی  فراهم می سازد. پیش از آنکه مهاجران داخل هواپیما شوند، میان ۵۰۰ و ۱۵۰۰ یورو کمک مالی  برای آغاز زندگی در کشور های شان به دست آورند.

در جزایر یونان در شرق اژه در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار مهاجر در حالت بسیار ناگوار به سر می برند. این در حالی است که اردوگاه های مهاجران در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کاس فقط گنجایش ۶۳۳۸ انسان را دارند.

در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ زمانی که توافقنامه ی میان اتحادیه اروپا و ترکیه اجرایی شد، در اردوگاه های جزایر اژه حدود ۵۸۰۰ مهاجر به سر می بردند. توافقنامه حاکی از این است که همه مهاجرینی که از ترکیه به یونان آمده اند و پناهندگی شان در یونان قبول نشده است، باید دو باره به ترکیه برگشت داده شوند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 6 =