در ولسوالى نمکآب تخار کودکان در بدل قرض به کار مجبور میشوند

0
439
به گزارش افغانستان ما و به نقل از آژانس خبری پزواک، شمارى از اطفال در ولسوالى نمک آب تخار، به منظور ادا کردن قرض بزرگان خود، در معادن نمک از صبح تا شام کار مى کنند.

محراب الدین(نام مستعار) یکى از این اطفال است که ١٢ سال سن دارد و باشندۀ اصلى ولسوالى نمک آب است. موصوف قبل از طلوع آفتاب، با دو مرکب(خر) براى کار به معدن نمک مى رود و تا عصر روز با آن نمک انتقال مى دهد.

قانون در این مورد چه مى گوید؟

درفقرۀ اول ماده سوم قانون قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین آمده است که استخدام شخص به منظور استفادۀ سوء و یا هم سوء استفاده از آسیب پذیرى و مجبوریت نیز قاچاق انسان شمرده میشود.

در بخش دیگر این ماده آمده است که در کنترول آوردن طفل به منظور استفادۀ سوء نیز قاچاق انسانى شمرده میشود.

در مادۀ ١٠ قانون یاد شده آمده است، اگر در رویداد قاچاق انسانى؛ مجنى علیه زن و یا طفل باشد، مرتکب جرم، به هشت سال حبس محکوم میشود.

خبرنگار آژانس خبرى پژواک، مکررا براى این هدف به ولسوالى نمک آب سفرهایى انجام داد تا بتواند در مورد اطفال قاچاق شده در معدن نمک، معلومات به دست بیارد.

وى میگوید: “در معدن، صدها طفل کار مى کنند که سن تمامى آنها زیر ١۵ سال است، اکثریت شان به علت مشکلات اقتصادى به این کار رو آورده اند؛ اما بعضى از آنها این کار را از پدر و پدرکلان خود به ارث برده اند.”

او مى افزاید که بعد از گفتگو با اطفال زیاد، توانستم که محراب الدین را پیدا کنم؛ چرا که موصوف یکى از اطفال قاچاق شده است.

محراب الدین: مادرم مریض بود، از همینرو پدرم پول قرض کرده است

موصوف گفت: “دوسال قبل، مادرم یک روز شدیداً مریض شد، به مرگ نزدیک بود، پدرم رفت از یک تاجر معدن نمک، پنجاه هزار افغانى قرض گرفت.”

موصوف از تاجر مذکور نام نبرد؛ اما افزود: “دادن قرض وى به پدرم، مشروط به این بود که تا پرداخت قرض، باید پسر تان روزانه از معدن من نمک انتقال دهد.”

وی گفت که پدرش گلکار است، برادران بزرگتر ندارد، پدرش از همینرو نمی تواند پول قرض خود را فقط از طریق گلکارى بپردازد.

او افزود: “به پدرم یک روز کار پیدا میشود، یک روز نیست، پس نمى دانم که این قرض چه وقت ادا خواهد شد؛ اما تا زمان ادا کردن آن باید با وى کار نمایم.”

محراب الدین در پاسخ به یک پرسش گفت که تاکنون، حتى دروازۀ مکتب را نیز ندیده است.

در این معدن، برخى اطفال دیگر نیز با سرنوشت مشابه مواجه اند؛ اما براى مصاحبه حاضر نمى شوند.

فضل الحق  ۴٠ ساله(نام مستعار) پدر محراب الدین نیز به پژواک گفت که در دو سال گذشته، کوشش زیاد انجام داده که قرض تاجر را بپردازد؛ اما نمى تواند.

وی گفت: “یک روز برایم کار پیدا می شود و یک روز پیدا نمی شود، چند پول را با مشکل پیدا می کنم که به تاجر بدهم تا محراب الدین را از چنگ آنها آزاد کنم؛ اما باز در خانواده ام مریضی پیدا می شود، یک گپ دیگه پیدا می شود و کاری نمی شود تا پول این شخص را بدهم.”

فضل الحق در پاسخ به یک پرسش گفت: “نام و آدرس این شخص را برای تان داده نمی توانم، بسیار پول دارد، برای ما کدام مشکل ایجاد نکند.”

وی گفت که مثل محراب الدین، ده ها طفل دیگر نیز وجود دارند که برای پرداخت نمودن بدهکاری های پدران شان، در معدن نمک کار می کنند.

وی از مقامات حکومتی خواست که در پرداخت قرض، با وی کمک نمایند.

کارمندان صحی: اطفال کارگر در این معدن با مشکلات بیشتر صحی مواجه می شوند

الهام مسوول کلینیک تاقچه خانۀ ولسوالی نمک آب،  گفت اکثر اطفال این ولسوالی، در معدن نمک کار می کنند.

وی افزود که استخراج نمک در این معدن، مسلکی و با ماشین نیست، به همین خاطر روزانه بیش از ده طفل جان خود را از دست می دهند.

وی گفت: “به این اطفال غذای مکلف نیز داده نمی شود و دیگر اینکه آنجا اکسیجن کامل نیز موجود نمی باشد، گرد و غبار نمک می باشد، این اطفال با امراض مختلف از جمله نفس تنگی مواجه می شوند.”

الهام افزود که در این کار، بالای اطفال فشار کار نیز بیشتر می باشد؛ چرا که اکثر آنها با امراض روانی مواجه می شوند.

مقامات معارف:۹۰درصد اطفال  ولسوالی نمک آب در معدن نمک کار می کنند

بصیر احمد ابراهیمی یک ناظر مدیریت معارف این ولسوالی، گفت که اکثر اطفال در عوض رفتن به مکتب،  در معدن نمک کار می کنند.

وی افزود که اطراف معدن نمک؛ حدود پنج مکتب  (تاشبلاق، خم خیران، سرکان، تاقچه خانه و اکابرشهید) قرار دارد؛ اما در هر مکتب، تنها حدود صد متعلم آموزش می بینند.

وی گفت: “هرکدام این مکتب ما برای ۳ الی۱۵صد طفل اعمار شده؛ اما بیش از ۹۰طفل در معدن نمک کار می کنند و کسی نیست که به مکتب برود.”

وی از خانواده ها خواست که اطفال شان را بجای معدن نمک، به مکتب بفرستند و آیندۀ اطفال را با تهدید جدی مواجه نکنند.

بسم الله وزیری مسوول بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمالشرق، در این مورد گفت که با خانواده های اطفالی که در معدن نمک ولسوالی نمک آب کار می کنند، صحبت کرده اند.

به گفتۀ وی، از خانواده های این اطفال، تعهد گرفته که اطفال شان را بعد از دو ماه به معدن نمک نخواهند فرستاد.

کمیسیون عالى مباره علیه قاچاق انسان: این نوع اعمال شکل اشکار قاچاق انسان است

محمد حسن سلیمى عضو کمیسیون عالى مباره علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گفت که این نوع اعمال قاچاق انسان و جرم میباشد.

وى گفت که این کمیسیون در این مورد پروگرام هاى اگاهى عامه را انجام داده، و براى جلوگیرى این چنین اعمال ارگانهاى امنیتى باید اقدام کنند.

همچنان سیدکاظم صادق رئیس کار و امور اجتماعی تخار،گفت که در معدن نمک ولسوالی های نمک آب و کلفگان و در معدن زغال سنگ ولسوالی چال، صدها طفل کار می کنند.

 صادق گفت که یک پلان مشترک با مقامات محلی تهیه کرده؛ تا در سال نو میلادی، جلو کار اطفال در معدن به طور جدی گرفته شود.

 بر اساس گزارشات نشر شده ، در حال حاضر در سرتاسر، کشور حدود دو میلیون طفل کارهای شاقه انجام می دهند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 17 = 23