دست‌آوردهای اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۶

0
295

در سال ۱۳۹۶خورشیدی، روابط اقتصادی و بازرگانی میان افغانستان و همسایه‌ګان آن، فرازونشیب‌هایی داشته‌است.

در این سال با برگزاری نشست‌های مهم منطقه‌یی، افغانستان توانست چندین راه بدیل صادراتی را در منطقه، جست‌وجو کند.

در حاشیۀ هفتمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی یا «ریکا» توافق‌نامۀ ترانزیتی و بازرگانی راه لاجورد امضاء شد که بربنیاد آن، افغانستان از راه کشور ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا، پیوند خواهد شد.

برگزاری هفتمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی در شهر عشق‌آباد ترکمنستان در سال ۱۳۹۶خورشیدی گذشته از بحث روی پروژه‌های گونه‌گون منطقه‌یی، زمینه را برای توافق پنج‌ کشور شامل راۀ لاجورد فراهم ساخت.

در این سال برگزاری سومین نشست سالانه مقام‌های عالی‌رتبه یا «سام» برای پیگیری تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل و تجدید تعهدات جامعه جهانی در کابل برگزار شد.

حسن سروش، رییس همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، می‌گوید: «پروژۀ تاپی مبنای برای یک دهلیز اقتصادی بزرگ در منطقه بوده‌است و بسیاری از کشورها از این پروژه، حمایت کرده‌اند.»

درنتیجۀ نشست‌های مشترک نماینده‌گان افغانستان و کشورهای منطقه در این سال، راه‌آهن چین به‌روی کالاهای افغانستان بازشد، راه‌آهن تورغندی که ترکمنستان را به افغانستان پیوند می‌دهد به بهره‌برداری سپرده شد و کار بخش نهایی راه‌آهن خواف-هرات که ایران و افغانستان را پیوند می‌دهد، شدت گرفت.

اجمل حمید، سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید: «وزارت مالیه مسؤولیت درحدود چهارده کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه داریم و از راه این کمیسیون‌ها هم ما دست‌آورده‌های خوبی داشتیم که این کار بر روابط اقتصادی و بازرگانی افغانستان با دیگر کشورها، اثر گذار بوده‌است.»

در این سال بازرگانی افغانستان و ترانزیت کالاها با پاکستان به بدترین وضیعتش رسید، و بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع هند توانست با بازکردن دهلیز هوایی و راه بندر چابهار با افغانستان و از راه افغانستان به آسیای میانه بازرگانی‌اش را گسترش دهد.

توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «ما در این سال دست‌آوردهای داشتیم، اما مشکلات امنیتی‌هم بسیار بوده‌اند ازجمله، افزایش آدم‌ربایی در میان بازرگانان و مشکلات دیگر.»

ازسویی‌هم، در این سال افغانستان توانست با برگزاری نشست‌های بازرگانی با ایران، توافقنامه سه‌جانبه ترانزیتی و بازرگانی چابهار را نهایی سازد و در چندین نشست مشترک بازرگانی با ترکمنستان، اعتماد این کشور را در سرمایه‌گذاری‌ها روی پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی جلب کند.

ازبیکستان از دیگر همسایه‌گان افغانستان بود که درسال ۱۳۹۶هجری خورشید به یک‌باره‌گی بیش‌از نزده سند و توافق‌نامه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی را امضاء کرد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 40 = 44