سازمان ملل: رقم پناهجویان تازه وارد به آلمان رو به کاهش است

0
120

در حالی که شمار پناهجویان در سراسر جهان افزایش داشته، اما رقم تازه واردان به آلمان در سال گذشته کاهش یافته است.
کمیساریای عالی سازمان ملل روز یکشنبه در برلین اعلام کرد، در آلمان میزان تقاضاهای پناهندگی در شش ماه نخست سال گذشته ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته است.

در ادامه بیانیه کمیساریای عالی سازمان ملل آمده است، در نیمه نخست سال ۲۰۱۸، ۸۱۸۰۰ تقاضای پناهندگی ثبت شده است. در حالی که در سال ۲۰۱۷ میزان تقاضاهای پناهندگی در همین دوره زمانی به ۱۰۱هزار مورد و یک سال پیش از آن به ۳۸۷۷۰۰ مورد می رسید.

دومینیک بارچ، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آلمان گفت: «بحران آوارگان در جایی دیگری حاکم است، به طور مثال در بنگله دیش یا در لبنان.»

بارچ در ادامه گفت: «از هر هشت آواره، هفت تن در آلمان، اتریش یا ایتالیا سرپناه نیافته اند، بلکه به کشورهای در حال توسعه مانند بنگله دیش، اوگاندا یا پاکستان پناه جسته اند«.

او ادامه داد، حالا که وضعیت آرام شده است، اروپا باید برای برخورد با آوارگان طرح ریزی کند و مسئولیت پذیر باشد.

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی، ۶۸.۸ میلیون آواره، بیجاشدگان داخلی و پناهجو ثبت شده بودند.

که به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با شش ماه قبل از آن به تاریخ ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۷، ۳۰۰ هزار تن بیشتر شده است.

شمار آوارگان به ۵۵۴ هزار تن افزایش یافته و به ۲۰.۵ میلیون تن رسیده است.

بربنیاد گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شمار بیجاشدگان داخلی از ۴۰ میلیون به ۳۹.۷ میلیون کاهش یافته است.

افزون براین، ۳.۲ میلیون پناهجوی دیگر هم هستند که در مورد دوسیه های شان هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

طبق این اطلاعات، بیشتر آوارگان در سراسر جهان کماکان از سوریه هستند.

گفته می شود که از هرسه آواره در روی زمین، یکی از سوریه است.

در حالی که برخی از آن ها به وطن شان بازگشته اند، شمار آن هایی که از خانه های شان بیرون رانده می شوند، رو به افزایش است. طوری که شمار آوارگان سوریایی به بیش از ۱۸۰هزار افزایش یافته و به این ترتیب به ۶.۵ میلیون تن رسیده است.

بیشتر آن ها (۳.۶ میلیون تن) در ترکیه زندگی می کنند. لبنان با (۹۶۸۱۰۰) تن و اردن با (۶۶۷۲۰۰) تن درجایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در آلمان در اواسط سال ۲۰۱۸، حدود ۵۱۴۰۰۰ آواره سوریایی زندگی می کردند.

حکومت آلمان فدرال در نیمه نخست سال ۲۰۱۸، حدود ۲۲۲۰۰ شهروند سوریایی را به عنوان آواره به رسمیت شناخت.

در نیمه نخست سال ۲۰۱۷، شمار پناهجویان سوریایی به۷۲۶۰۰ تن می رسید.

کارشناسان کمیساریای عالی سازمان ملل می گویند، فکر نمی کنند که در آینده نزدیک شمار آوارگان سوریایی در آلمان طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.

براساس این گزارش، شمار آوارگان از افغانستان در سراسر جهان به ۱ درصد افزایش یافته و به ۲.۷ میلیون تن رسیده است. ۱.۴ میلیون تن از آن ها در پاکستان و ۹۵۱۱۰۰ تن در ایران پناه جسته اند. شمار آوارگان افغان در آلمان به ۱۱۶۷۰۰ تن می رسید. ۲.۵ میلیون تن از آوارگان در سراسر جهان از سودان جنوبی هستند.

۱.۱ تن از آن ها در حال حاضر در اوگاندا، ۷۶۸۱۰۰ تن در سودان و ۴۴۵۰۰۰ تن در اتیوپیا به سر می برند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + = 7