سرور دانش از عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان انتقاد کرد

0
274

بهر اساس گزارش ها، «سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در جلسه کمیته امور زنان کابینه این کشور از عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان انتقاد کرد.

سرور دانش گفت: تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان افغانستان و رای ندادن به یک زن به عنوان عضوی از دادستانی و یک زن دیگر به عنوان عضو کابینه، نشان روشن از عدم توجه به جایگاه زنان در رهبری ادارات دولتی این کشور است.

معاون رئیس جمهور افغانستان همچنین از عملکرد وزارت امور زنان این کشور انتقاد کرد و افزود: انتظار ما از وزارت امور زنان به عنوان یک نهاد مسئول این است که به منظور بهبود زندگی زنان در عرصه‌های مختلف و به خصوص مشارکت زنان و همچنین اجرای برنامه کاری ملی برای زنان، تدابیر دقیق و سنجیده شده را در دست گرفته و در همکاری و هماهنگی با دیگر ادارات و نهادهای مسئول، در راستای توسعه حقوق انسانی زنان بیش از پیش تلاش کند.

دانش خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت موجود و اهمیت نقش زنان به عنوان یک قشر بزرگ اجتماعی، از این پس کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌های ادارات دولتی در ارتباط با مسائل مربوط به امور زنان و به خصوص وظایف قانونی ادارات، در کمیته امور زنان کابینه بررسی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افغانستان همچنین در مورد خشونت علیه زنان نیز تصریح کرد: آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان نه تنها کاهش نیافته بلکه در مواردی افزایش نیز یافته است.

 طرح قانون منع خشونت علیه زنان چندین سال است که در مجلس نمایندگان افغانستان است، اما نمایندگان مجلس تاکنون در مورد آن بحث نکرده‌ و آن را به تصویب نرسانده‌‎اند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

69 + = 72