سفیر افغانستان: با دولت سوئد درباره توقف پس فرستادن پناهجویان گفتگو خواهم کرد

0
240

حملات طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بر غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. دبیرکل کمیته سویدن برای افغانستان یکی از دلایل افزایش خشونت‌ها را برگزاری انتخابات پارلمانی می‌داند که قرار است تا یک ماه دیگر برگزار شود.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 28 = 38