سید رضا محمدی: شعر حافظه جمعی یک ملت است

0
808

محفل رونمایی مجموعه مقالات «بوطیقای شعر نو» و «رسول رؤیا» نوار صوتی شعرهای سیدرضا محمدی، به همت انجمن قلم افغانستان و با حضور فرهنگیان در کابل، برگزار شد.
به گزارش افغانستان ما، سیدرضا محمدی، شاعر معاصر افغانستان در مورد نوار صوتی «رسول رویا»، می‌گوید: من یک سی‌دی که خانم ناجی افشاری، وقت‌ها پیش در جرمنی آماده کرده بودند و مجموعه‌یی از شعرهای صوتی است؛ به دوستانم هدیه می‌کنم.

محمدی، درباره مجموعه مقالات «بوطیقای شعر نو» گفت، قصه این کتاب، مجموعه‌یی از نوشته‌هایی است که در سال‌های متمادی، به عنوان معرفی ادبیات، نقد و ایجاد پلی میان خوانندگان عمومی و نویسندگان ادبی، نوشته شده است.

سیدرضا محمدی، افزود: در این مجموعه‌ها و نوشته‌ها، سعی بر این بود که چطور خواننده، بتواند وارد جهان شخصی نویسنده شود.

محمدی تصریح کرد: نگاهی که خیلی‌ها به شعر داشتند، متأسفانه یک نگاه تفریحی بوده، در حالی‌که شعر، سازنده شعور اجتماعی، معرفت عمومی و حافظه جمعی یک ملت است. جریان‌های فکری و حتی جریان‌های اجتماعی از آن‌چه شاعران خلق کرده و خلق می‌کنند؛ به نحوی نشات می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اهمیت شعر، بیش‌تر از چیزی‌ست که درباره‌اش گفته شد، یعنی شاعری درحقیقت مشابه با کار پیغمبری است. وظیفه شاعر، این است که عالم‌الغیب یا ناخودآگاه را با مردم روزمره وصل بسازد و اجازه تفکر خلاق را به عموم دهد.

محمدی، افزود: به نظر من، شعر، صاحب ندارد و مال همه است و شاعر، کاتب این نوشته‌ها است و صاحب شعر، همه‌ی مردم دنیا است.

مراسم رونمایی رسول رؤیا و بوطیقای شعرنو، با شعرخوانی خالده فروغ، ادهم کاوه، یوسف نوری، ولی ولی‌زاده، فرخنده شعله و دیگر شاعران جوان افغانستان، پایان یافت.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 5 =