شهری با ده هزار سال قدمت؛ موزه ندارد

0
260

غزنی، یکی از ولایت‌های باستانی افغانستان، پایتخت امپراتوری غزنوی و پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام در آسیا برای سال ۲۰۱۳ موزه ندارد.

بشیر محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی، می‌گوید، در حال حاضر هزاران اثر تاریخی در ذخیره‌گاه ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، نگه‌داری می‌شود.

آقای محمدی، از تلاش‌ها برای ساخت موزۀ غزنی سخن می‌زند، اما می‌گوید، تهدیدهای امنیتی یکی از نگرانی‌های جدی برای گشایش موزه در این ولایت است.

غزنی در سال‌های ۱۳۵۰ دارای موزه بوده است، اما به دلایلی در آن زمان درِ آن بسته می‌شود. موزۀ غزنی تا اواخر سال‌های ۱۳۵۰ همه‌روزه نزدیک به ۶۰ بازدیدکنندۀ خارجی و ۲۰۰ بازدیدکنندۀ داخلی داشته است.

اسدالله جلال‌زی، از کارمندان پیشین موزۀ غزنی، می‌گوید، آثار تاریخی موجود در ذخیره‌گاه‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی نیاز به مرمت جدی دارند که این کار از توان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت خارج است.

اما محمدالله سریر، یکی از فعالان فرهنگی غزنی، وزارت اطلاعات و فرهنگ را متهم به سهل‌انگاری در این مورد کرده و می‌گوید، ضعف ریاست اطلاعات و فرهنگ، سبب شده تا این ولایت موزه نداشته باشد.

غزنی، قدمت ده‌هزار ساله دارد. از این دوره عصر غزنویان و تیموریان برای جهان اسلام از اهمیت خاص برخوردار است و از نظر فرهنگی و علمی جایگاه رفیع دارد.

عصر غزنویان، عصر رشد فرهنگ بوده است. شهر غزنی در این دوره هزار مکتب داشته است. بزرگان فلسفه و علم، دانشمندان، نویسنده‌گان و شاعران بزرگی چون ابوریحان بیرونی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، ابوالفضل بیهقی، عبدالحی گردیزی، حکیم ابوالمج مجدود بن آدم سنایی، هجویری، مسعود سعد سلمان، عنصری و فرخی سیستانی در آن زمان در شکوفایی و رونق فرهنگی سهم به سزایی ایفا کرده‌اند.

کتاب‌های مال‌الهند، کشف‌المحجوب و آثار الباقیه هم یادگار این دورۀ تاریخی‌اند.

این شهر فرهنگ و معارف اسلامی را در عصر محمود سبکتگین تا پنجاب و لاهور و هندوستان انتقال داده است. از شکوه و اوج عظمت تاریخی این دیار نزدیک به ۴۰ بنای تاریخی به یادگار مانده است.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

51 + = 54