عملکرد نیروهای امنیتی قابل ستایش است

0
214

از دیشب که حمله تروریستی بر کانتیننتال صورت گرفت، شبکه های تلویزیونی ما به طور مستمر و مداوم جریان این جمله تروریستی را به صورت زنده و مستقیم نشر می کردند. بدتر آن که برخی از شبکه ها کسانی را به عنوان کارشناس و فعال جامعه مدنی در صفحه شان ظاهر می کردند که مرتب ارگان ها و نیروهای امنیتی را زیر سوال می بردند. این شبکه ها حتی یک بار از قهرمانی ها و رشادت های نیروهای امنیتی، این حافظان جان مردم و تمامیت ارضی کشور، برنامه ای نشر نکرده اند.
پیشنهاد من این است که طرزالعمل خبررسانی در حین حملات تروریستی و انتحاری باید هرچه زودتر تصویب و مورد اجرا قرار گیرد. در هنگام حملات تروریستی نیروهای امنیتی باید جلو نشرات مستقیم و زنده را از محل رویداد بگیرند و در طرزالعمل نیز این عمل ممنوع گردد. زیرا این کار چیزی غیر از اشاعه وحشت و تبلیغ رایگان به نفع دشمن نیست.
نیروهای امنیتی کشور در چندین حمله تروریستی از جمله در حمله بر کانتیننتال به طرز شگفت انگیز و فوق العاده حرفه ای عمل کرده اند و باید مورد تقدیر قرار گیرند. آن ها توانستند بیش از ۱۵۰ نفر را از چنگال ترویستان نجات دهند و با کمترین تلفات تروریست ها را نابود کردند. کسانی که هر لحظه جان شیرین خویش را در راستای نابودی دشمن در معرض خطر قرار می دهند و برای نابودی تاریک اندیشان لحظه ای تردید روا نمی دارند، باید ستایش شوند.
کسانی که از راه های دور و ورای مرزها با تبلیغات زهرآگین و مسموم کننده جان فشانی های نیروهای قهرمان امنیتی ما را نادیده می گیرند، خواسته یا ناخواسته به همان اندازه با این خاک دشمنی می ورزند که تروریست های مزدور دشمنی کرده اند.

 

نویسنده: محمد هدایت

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 2