قائم مقام وزیرآموزش و پرورش ایران: آموزش بین فرهنگی اتباع خارجی باید در اولویت قرار گیرد

0
153

  علیرضا کریمی روز سه شنبه در گردهمایی مسئولین امور تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی در مشهد افزود: زمانی که افراد با فرهنگ های مختلف در یک جامعه هستند ضرورت آموزش بین فرهنگی بیشتر می شود و نقش این آموزش در حفظ انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز نیز بسیار موثر است.
وی اظهار داشت: آموزش بین فرهنگی چشم اندازهایی در زمینه صلح، حقوق بشر و محیط زیست به همراه دارد.
وی گفت: امروزه در دنیا وجود یک تصویر مثبت از دستاوردها و توانمندی های حاصل شده در مجامع بین المللی نوعی منبع قدرت محسوب می شود که این موضوع در زمینه تحصیل پناهندگان و اتباع خارجی نیز صدق می کند.
کریمی افزود: گزارش های بین المللی اذعان دارند که ایران نه تنها آوارگان و پناهندگان را در درون کمپ ها و اردوگاه های بسته محصور نمی کند بلکه دانش آموزان آنان را با کمال احترام در کنار دانش آموزان ایرانی و در درون نظام آموزشی خود پذیرش کرده و آموزش می دهد.
وی اظهار داشت: این موضوع ایران را بین کشورهای مهاجر پذیر به عنوان یک الگوی شایسته قرار داده است.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی از دهه های گذشته یکی از استان های بزرگ و اساسی در زمینه تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی بوده و در این زمینه تجربیات گران بهایی دارد، گفت: این استان در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.
کریمی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش ایران حدود ۴۷ هزار دانش آموز اتباع خارجی زیر پوشش دارد افزود: پوشش این دانش آموزان در ایران بیش از ۸۰ درصد است.
وی اظهار داشت: کمک های بین المللی به این دانش آموزان بسیار محدود است و باید توجه مجامع بین المللی را به این موضوع بیشتر جلب کرد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

47 + = 57