قابل توجه اتباع افغانستانی متقاضی ثبت نوزاد

0
105

بر اساس اطلاعیه ثبت نوزاد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران به اطلاع اتباع افغانستانی متقاضی ثبت نوزاد می رساند از ابتدای سال ۱۳۹۸ثبت نوزاد صرفا با ارائه گواهی از مراکز معتبر پزشکی و بهداشتی و حداکثر یک ماه پس از تولد انجام می گیرد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 18 = 24