مرور سیاست‌های ایران در قبال مهاجران افغانستانی در کتاب «در خانه برادر»

0
333

کتاب «در خانه برادر» اثر پژوهشی انجام‌شده توسط آرش نصر اصفهانی است که به‌زودی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ایران منتشر می‌شود.

 کتاب «در خانه برادر» ضمن مرور سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران و پناهندگان افغانستانی در طی چهار دهه گذشته، تجربه زندگی در ایران را از نگاه افغانستانی‌ها بررسی کرده است.

پژوهشگر این اثر همچنین با تحلیلی بر وضعیت مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران، به موضوع بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و امکان‌های موجود برای خروج از وضعیت کنونی می‌پردازد.

به‌زعم نویسنده، هدف اصلی کتاب این است که نشان دهد چرا ایران همچنان برای افغانستانی‌ها «خانه بردار» است و خانه خودشان نشده است؛ چرا هنوز مهمان‌اند و به‌عنوان صاحب‌خانه پذیرفته نمی‌شوند و مهم‌تر اینکه اصرار بر مهمان بودن افغانستانی‌ها منافع چه کسانی را تأمین می‌کند.

به استناد این کتاب، نحوه مواجهه جامعه ایران با «افغانستانی‌ها»، نکات مهمی را درباره فرهنگ عامه ایرانیان نیز آشکار می‌سازد.

پناهندگان و سیاست بازگشت، پناهندگان و سیاست ساماندهی، تبعیض و خشونت در زندگی روزمره، تبعیض ساختاری و ارتقای اجتماعی عناوین برخی از فصل‌های این کتاب است.

کتاب «در خانه برادر» اثر پژوهشی انجام‌شده توسط آرش نصر در ۴۰۳ صفحه به‌زودی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر خواهد شد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

24 − = 15