مشکل گواهینامه مهاجرین افغانستانی در ایران حل شد

0
3172

اتباع افغانستانی مقیم ایران که دارای کارت آمایش ۱۲ هستند و بیش از ۲۵ سال سن دارند ؛جهت ثبت نام گواهینامه راهنمایی و رانندگی به اداره کل اتباع خارجی استان مربوطه مراجعه نمایند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 6 = 2