منافع شخصی،مقدم بر منافع ملی!

0
188

دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که نمایندگان پارلمان افغانستان در ۹ سال اخیر بارها بر اساس منافع شخصی با طرح بودجه مخالفت کرده و آن را رد کرده‌اند.

بر اساس گزارش ها، دیدبان شفافیت افغانستان در گزارشی اعلام کرد که در ۹ سال اخیر نمایندگان پارلمان افغانستان ۱۳ بار با طرح بودجه براساس «دلایل شخصی» مخالفت کرده‌اند.

براساس این گزارش، در این سال‌ها بودجه توسعه‌ای براساس زد و بندهای سیاسی تنظیم شده تا نمایندگان در انتخابات آرای بیشتری را کسب کنند.

دیدبان شفافیت در ادامه گزارش خود آورده است که رد و یا تایید بودجه توسط اعضای پارلمان افغانستان به کسب امتیاز و گنجانده شدن پروژه‌های دلخواه آنان در این طرح وابسته است”.

باور اخباری از نوع خبر بالا شاید برای بسیاری از ملل و به خصوص نمایندگان پارلمان های آنان، مقداری مشکل باشد؛ چرا که استقرا تام و تحقیقی دقیق، ثابت کننده این واقعیت است که دولتمردان و به خصوص نمایندگان پارلمان هر کشوری در دنیا، حتی الامکان سعی می کنند تا منافع ملی دولت و ملت و کشور خویش را بر هر گونه منافع دیگر از جمله منافع شخصی و تیمی و گروهی، مقدم بدارند.

دلیل بر ادعای بالا نیز آبادانی و پیشرفت همه جانبه کشورهای مذبور در بسیاری از زمینه های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و معیشتی و … است و صد البته که همه ی این موارد مثبت مرهون قانون گرایی و اهمیت دادن به زندگی در چوکات و پرتو قوانینی است که دولتهای این کشورها برای ایجاد یک زندگی بهتر و مرفه برای مردمان شان وضع کرده اند و از طفیل آن خود نیز به زندگی مقبول و معقولی دست یافته اند.

در جهان بیرون از افغانستان، چنانچه تجربه و مشاهده مستقیم نشان داده و می دهد، سرلوحه هر اندیشه و رفتار دولتمردان و کارگزاران آنان، منافع ملی و جمعی کشور و ملت های آنان است و آنان سعی می کنند تا همه ی انرژی و توان و فعالیت های خود را در این زاویه متمرکز کنند و تلاش در بیرون از محدوده منافع ملی مردم و کشور شان را نه خود مناسب شان و مقام اجتماعی خویش می دانند و نه هم قوانین حاکم یک چنین اجازه ای را به آنها می دهد.

پس ناچار و در سایه روشن قوانین نافذه، همه ی تلاشها و حرکت ها و فعالیت های اشخاص و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی، به یک سمت و سو که همانا پاسداشت از منافع ملی کشور و مردم است، در حرکت است و کوچک ترین تخطی از چوکات منافع تعریف شده ی ملی، تاوان و بهای سنگینی را متوجه اشخاص و نهادهای متخطی اعم از دولتی و خصوصی خواهد کرد.

اما این مهم و موضوع حیاتی و سرنوشت ساز در کشور ما افغانستان، چهره کاملاً معکوس و مقلوبی به خود گرفته است. با تاسف در کشور ما تنها گزینه ای که ارزش و اعتبار حقیقی و حقوقی خویش را از  دست داده، منافع ملی و جمعی کشور و مردم است.

صرف نظر از حکومت گران که با شعور منفعل و ضعیف دولتداری، پا به میدان حکمرانی و سیاست گذاشته اند و پیامد این کاستی، وجود و ادامه بحرانهای غیر قابل مهار در کشور می باشد، معضل و مشکل اصلی، تعدادی بسیاری از نمایندگان حانه ملت است که با آرای همین مردم محروم از هر نوع امکانات زندگی، به پارلمان کشور راه پیدا کردند و اکنون که مرکب مراد شان از پل گذشته و به کرسی های مجلل پارلمان تکیه زده اند، شعارها و وعده های مملو از تضرع و دروغین خویش را چنان فراموش کرده اند که انگار اینها نبودند که برای دریافت یک رای از هموطنان شان، بر طبل گدایی درخواست های شان از بام تا شام می کوفتند و با فریادهای حنجره پاره کن و گوش خراش شان، از خدمت به مردم لاف می زدند.!

اما حالا و در شرایطی که کشور را از هر سمت و سویی بحران و چالش و تنش احاطه کرده، و لازم می نماید تا لااقل این جماعت که به قول خود شان از دل توده مردم برخاسته اند، منافع مردم و کشور را در نظر بگیرند، با تاسف بیشتر و شدیدتر از هر طیف و طائفه ای، بر طبل سخیف و اشمئزار آور منافع شخصی و گروهی خویش می کوبند و با بهانه گیری های واهی و مشکل تراشی های برخاسته از هوا و هوسهای نفسانی، سد راه تائید بودجه سالیانه کشور می شوند و از این ناحیه مشکلی بر مشکلات بی شمار کارمندان و معاش بگیران دولت می افزایند و از این رهگذر کل جامعه فقیر افغانستان را متاثر و ملتهب تر می سازند.

در هر حال، امید است با تلاش رسانه های غیر وابسته و مردمی در بازتاب رفتارهای غیر مسئولانه نمایندگان پارلمان، این جماعت بخود آمده و از سر ناچاری هم که شده است، دست از مخالفت های منفعت محورانه شخصی و گروهی بکشند و بگذارند تا بودجه هر سال کشور به آسانی و بدون جنجال به تصویب برسد.

 

نویسنده:سید فاضل محجوب

 

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 3 =