مهاجران زیرسن کمتر حق پناهندگی به دست می‌آورند

0
207

پناهجویان زیرسن که بدون اعضای خانواده‌های‌شان به آلمان آمده اند، کمتر حق پناهندگی به دست می‌آورند. در میان مهاجران زیرسن، شهروندان افغان کم‌ترین پذیرش را داشته اند.

    

براساس پاسخ وزارت داخله آلمان به پرسش‌نامه جناح چپ در پارلمان، تنها ۶۰،۳ درصد مهاجران بدون همراه زیر ۱۶ ساله حق پناهندگی در یافت کرده‌اند.

در ربع نخست سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲،۹ درصد این گروه سِنی به عنوان پناهنده پذیرفته شده بودند.

روند پذیرش پناهجویان ۱۶ تا ۱۸ ساله که بدون همراه به آلمان آمده‌اند و گروه کوچکی را تشکیل می‌دهند نیز مشابه گروه سِنی نخست بوده است.

اولا یلپکه سخنگوی سیاست داخلی جناح حزب چپ گفته است: «میزان پذیرش کودکان پناهجوی بدون همراه کاهش یافته و نیاز به وضاحت دارد.»

او تاکید کرده که میزان قبولی کودکان مهاجر افغان در میان سایر مهاجران، واضحاً کاهش یافته است. این سیاست‌مدار چپ افزوده: «در این میان در شرایط شدید تهدید آمیز امنیتی افغانستان تغییرات اساسی به وجود نیامده است.»

ظاهراً در پاسخ وزارت داخله آلمان به جناح چپ که یک نسخه آن به دسترس خبرگزاری آلمان نیز قرار گرفته، در مورد دلیل کاهش پذیرش کودکان مهاجر، چیزی گفته نشده است.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 4 =