موج سوار افغان در مسابقات جهانی موج سواری امسال شرکت می کند

0
590

افغانستان به دریا و آب های آزاد راه ندارد اما این کشور رودهای خروشانی دارد. حالا افریدون آمو، یگانه موج سوار افغان – آلمانی می خواهد به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی این ورزش اشتراک کند.

تلاش برای بدست آوردن لقب برای افغانستان

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 81 = 84