والی کابل ساخت و ساز غیرقانونی را دلیل تخریب پل کمپنی عنوان کرد

0
139

محمد یعقوب حیدری، والی کابل در بازدید از پل تخریب شده کمپنی گفته که دلیل اصلی فروریختن این پل ساخت و سازهای غیرقانونی، بازار نقاش و آشغالی است که از سوی مردم داخل رودخانه کابل انداخته می شود.

حیدری گفته که تیم انجینری وزارت دفاع کار ساخت پل موقت برای عبور و مرور مردم در این منطقه را به پیش می برد.

والی کابل تاکید کرده که پس از این مسئولین حوزه ها و نواحی مسولیت جلوگیری از ریختن آشغال در مسیر رودخانه کابل را دارند و در صورتی تعلل، با آن ها برخورد قانونی می شود.

/انتهای پیام/

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 2