وزارت امور مهاجرین افغانستان به نهاد اجرایی تبدیل می‌شود

0
388
وزیر امور مهاجران افغانستان گفت: قرار است وزارت امور مهاجران از حالت سیاستگذاری صرف خارج و به سمت سازمان اجرایی حرکت خواهد کرد.

«سید حسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجران افغانستان گفت: قرار است وزارت امور مهاجران از حالت سیاستگذاری صرف خارج و به سمت سازمان اجرایی حرکت خواهد کرد.

وی در دیدار با کارمندان وزارت مهاجران ضمن شنیدن انتقادات و بررسی مشکلات: تلاش برای نقش اجرایی وزارت و اصلاح ساختاری آن جریان دارد و این اداره از حالت سیاستگذاری به حالت اجرایی تغییر وضعیت خواهد داد.

بلخی اضافه کرد: ساختار جدید به ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده و به زودی کار بروی اصلاح آن و با همکاری متخصیصین در این حوزه آغاز می شود.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

57 − = 52