وزارت امور مهاجرین و سازمان بین المللی مهاجرت روی مدیریت بهتر عودت کنندگان گفتگو نمود

0
161

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و لورانس هارت رئیس سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) روی مدیریت بهتر عودت کنندگان و گسترش سیستم معلومات مهاجرت در کشور، بحث و تبادل نظر نمودند.

دراین نشست دوجانبه که بعد از ظهر چهارشنبه ۱۶ عقرب در مقر وزارت امور مهاجرین دایر گردید، در رابطه به ایجاد مراکز ثبت نام عودت کنندگان برای دریافت زمین، اتصال ۵ ولایت کشور به سیستم معلومات مهاجرین و افتتاح مراکز پذیرایی و ثبت نام عودت کنندگان در مرز ها بحث و تبادل نظر شد.

وزیر امور مهاجرین آغاز کار مراکز ثبت نام عودت کنندگان را برای دریافت زمین بر اساس فرمان جدید مقام ریاست جمهوری، مهمترین اولویت کاری دو اداره عنوان نموده گفت که این موضوع به دلیل تسهیل و تسریع راه حل اسکان عودت کنندگان باید در اولویت کاری قرار داده شود.

همچنان رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در رابطه به مراکز ثبت و راجستر و پذیرایی عودت کنندگان در مرز ها معلومات داد که؛ این مراکز در چهار مرز اسلام قلعه، پل ابریشم، تورخم و اسپین بولدک به گونه مجهز آماده گردیده و به زودی افتتاح می گردد.

در این نشست توافق گردید که ولایات تخار، سرپل، میدان وردک، سمنگان و زابل بر علاوه ۲۰ ولایت دیگر به سیستم معلومات مهاجرین وصل گردد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 7 =