وزیر امور مهاجرین: عودت مهاجرین افغان از ترکیه باید داوطلبانه باشد

0
336

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین در سفرش به ترکیه و گفتگو با مقامات آن کشور به عودت داوطبانه افغان ها از آن کشور تاکید نمود.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که به دعوت رسمی وزیر امور داخله ترکیه در رأس یک هیئت عالی رتبه که معین وزارت عدلیه و نمایندگان وزارت های امور خارجه، امور داخله وکار و امور اجتماعی وی را همراهی می نماید، جهت بررسی مسایل مربوط به مهاجرین و پناهندگان افغان عازم ترکیه شد.

 وی روز دوشنبه ۱۹ سنبله در یک نشست دوجانبه با وزیر داخله ترکیه، پیرامون وضعیت مهاجرین و پناهجویان در آن کشور بحث و تبادل نظر نمود.

وزیر داخله ترکیه از گسترش تروریزم بین المللی و قاچاق مواد مخدر وافزایش مهاجرت های غیر قانونی ابراز نگرانی نموده ضمن یاد آوری از روابط دوستانه دوامدار دو کشور تأکید بر مبارزه مشترک در برابر پدیده های منفی بین المللی کرد.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان اظهار داشت که افغانستان همواره در برابر این پدیده های منفی مبارزه نموده و از دولت و ملت ترکیه به خاطر همکاری با افغانستان در عرصه های اقتصاد، امنیت، فرهنگ وسیاست و رفتار سخاوتمندانه شان در برابر مهاجرین افغان تشکر وسپاس گزاری نمود.

دراین نشست طرفین تأکید نمودند که مسؤلین مربوطه هردو کشور مطابق قوانین بین المللی با مدیریت مشترک، زمینه مهاجرتهای قانونمند را فراهم نمایند تا مهاجرتهای نامنظم کاهش یابد و همچنان تأکید شد که زمینه عوت داوطلبانه افغانها از ترکیه به کشور خودشان با مشوقهای مؤثر و حمایتهای عملی عودت کنندگان داوطلب از جانب مؤسسات بین المللی، فراهم گردد.

همچنان جانب افغانستان و ترکیه به عملی شدن مدیریت مشترک و قانونمند ساختن مهاجرت در چارچوب روند بوداپست، مبارزه مشترک با قاچاقبران، آگاهی عامه از عواقب خطرناک مهاجرت نا منظم، بررسی کیس های تقاضای پناهندگی افغانها در مطابقت با قوانین بین المللی و قوانین ترکیه، امضای تفاهمنامه کارگری، آموزشهای فنی وحرفه ی تاکید نموده و توافق گردید که یک کمیسیون مشترک برای دستیابی به اهداف مورد نظر ایجاد و تا یک ماه دیگر برای آغاز به کار اولین جلسه اش را در کابل دایر نماید و سالانه دو نشست در سطح مقامات عالی هر دو کشور برگزار گردد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

95 − 94 =