پایان اعتصاب کاری صرافان

0
206
  شوراى سراسرى صرافان مى گوید که اعتصاب کارى شان در سراسر کشور به پایان رسید؛ چرا که بانک افغانستان تعهد کرده که خواسته هاى آنها را در پرتو قانون مى پذیرد.

اعتصاب کارى شوراى سراسرى صرافان، به روز چهارشنبۀ گذشته(١٨دلو) آغاز شده بود.

صرافان مى گفتند که اعتصاب خود را در واکنش به وضع محدودیت ها بر “مقررۀ صرافان و تهیه کنندگان پول” آغاز نموده اند.

صراف ها مى گفتند که طبق مقرره؛ صراف ها و تهیه کنندگان پول، نمى توانند که به تاجران قرض دهند، از یک ولایت به ولایت دیگر و همچنان به کشورهاى خارجى پول انتقال دهند.

به اساس مقررۀ یادشده؛ صراف ها باید پولى را که مردم به آنها آورده اند، تفتیش نمایند و این را تصریح کنند که آن را از کجا به دست آورده اند.

امروز در خبرنامۀ این شورا آمده است که نمایندگان صراف ها، با مقامات حکومتى دیدار نموده و خواسته هاى شان از سوى مقامات پذیرفته شده، که به اساس آن، مارکیت هاى صرافى در سراسر کشور حوالى ساعت ٩:٠٠  قبل از ظهر امروز، دوباره گشایش یافت.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

27 + = 29