پناهجویان اخراجی افغان و ایرانی در اتریش اتاق بازداشتگاه را بخاطر خودکشی به آتش کشیدند

0
310

جمعه شام چندین مرد پناهجوی اخراجی که در یکی از زندان های ویانا در بازداشت به سر می بردند، بر اثر آتش سوزی به شدت زخمی شدند. آن ها سعی کردند تا سلول یا اتاق خود را در بازداشتگاه به آتش بکشند.

   

آژانس خبری اتریش روز شنبه صبح گزارش داد که پنج پناهجوی افغان و یک ایرانی در پی آتش سوزی در یک بازداشتگاه به شفاخانه انتقال داده شده اند. گفته شده است که به دو تن از این افراد باید تنفس مصنوعی داده شود.

به گزارش هارالد سوروس، سخنگوی پولیس ویانا، در این سلول یک نامه پیدا شده که تا اندازه ای سوخته است. محتوای این نامه ظاهرا نشان می دهد که این پناهجویان قصد خودکشی داشته اند. سخنگوی پولیس در ادامه گفت، بازداشتی های اخراجی سعی کرده اند جلوی ورود ماموران به سلول خود را بگیرند.

پولیس ویانا گفت که شعله های آتش به سرعت خاموش شد و ۴۰ فرد بازداشتی دیگر در این زندان به مکان امنی انتقال داده شده اند. افزون بر این ممکن است ۱۴ تن از آن ها به خاطر استنشاق دود مسموم شده باشند.

براساس این گزارش، حدود ۱۰۰ پولیس و ۷۰ مامور اطفائیه برای خاموش کردن شعله های آتش و انتقال بازداشتی های مصدوم به انجام ماموریت مشغول بوده اند.

به گفته پولیس ویانا پنج پناهجوی افغان از ۱۸ تا ۳۳ سال سن دارند و پناهجوی ایرانی ۳۰ ساله است. هنوز مشخص نیست که این افراد چگونه توانسته اند سلول خود را آتش بزنند.

به گزارش رسانه ها در گذشته نیز در این زندان اتفاقات غم انگیزی رخ داده است. به طور مثال، بازداشتی ها در گذشته نیز از روی درماندگی و ناامیدی (راجع به آینده شان) سلول های خود را به آتش کشیده بودند و یا این که چندین بار اعتصاب غذا کرده بودند.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 54 = 59