پیروزی تیم کریکت؛ شادی وحشتناک

0
347

دیشب در نتیجه پیروزی تیم  کریکت افغانستان در برابر زیمبابوی مردم کابل شاد بودند،  هر یک در دلهاشان دعای خیر همراه با احساس سربلندی به تیم قهرمان کریکت کشور اهداء می نمودند.

هنوز لذت شادی پیروزی تمام نشده بود که سکوت پایتخت با صداهای نا هنجار شکسته شد، فیرهای هوایی این ارامش و شادی را در هاله ای از رعب و وحشت فرو برد.
مردم کابل و افغانستان با صدای گلوله و اتش و دود نا آشنا نیستند، هراس بخشی از زندگی روزمره شان  است اما اینبار  دهشت و وحشت نه از یک عملیات انتحاری که از یک پیروزی شادی آفرین بود ومردم پایتخت طعم  شادی وحشتناک را تجربه می نمودند.

در جامعه ای که تنش واضطراب  در حد خطرناکی موجود است، رفتارهایی نظیز فیرهای هوایی و رفتارهای نا بهنجارو تنش زا در نتیجه رخدادهای شادی آفرین نظیر پیروزی تیم های  ورزشی و یا دستاوردهای دیگر، نه تنها جذاب  و دوست داشتنی نیست بلکه موجب ایجاد نفرت و انزجار و چه بسا افزایش نابسامانی ها میگردد.
ماهیت ورزش سلامتی و رسالتش برای یک ملت اتحاد و دوستی و نیز اقتدار در عرصه جهانی میباشد.در میان سایر ملت های جهان  پیروزی در عرصه ورزش موجب شادی و یک صدایی ملت و برگزاری جشن های خیابانی میشود.
حال این پرسش مطرح میشود که با وجود فرهنگ غنی مردم افغانستان چرا نمی توانیم ابراز احساسات متناسب با پیشینه فرهنگی خود داشته باشیم؟ افغانستان با سرمایه فرهنگی غنی که جشن های ملی را تبارز می دهد ( اتن ملی، هم خوانی ، سرود های حماسی ومیهنی ) می تواند شادی ولذت این پیروزی ها را بیشتر ومایه همدلی وهمصدایی گردد نه رفتار نا متعارف و خشونت آمیز که شیرینی پیروزی را تلخ و لذت آن را نفرت آور می کند.

افزایش نا امنی روانی و اضطراب و ایجاد نفرت در میان مردم در نتیجه این عمل یک روی سکه است،.با انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی شاهد روی دیگری از انتشار خشونت و فرهنگ غلط بودیم. واکنش ها در مقابل این عمل متفاوت بود ولی انچه موجب نگرانی ها ست فرهنگ ناصحیح برخورد با یک کار غلط است؛ در میان نقدها و مخالفت ها اثری از پیشنهادها برای بهبود شرایط دیده نمیشود برعکس انچه مشهود است خشونت بیشتر در نتیجه خشونت است؛ برخی مجازات های وحشتناکی را  پیشنهاد می کنند وبرخی اصل پیروزی تیم کریکت را زیر سوال می برند وعده ای به جای طنز فرهنگ را  به باد ریشخندی و استهزاء میگیرند .
تاثیرات این عمل بر روح و روان مردم بسیار نگران کننده است؛ دولت باید با بررسی دقیق و نیز برنامه ریزی صحیح از چنین رفتار های خشونت بار و تنش زا پیش گیری کند .مردم این انتظار را از مسولان دولتی دارند تا با برخورد قاطع و سریع مانع رفتارهای شوند که به جای شادی نفرت خلق می کند.

نویسنده: معصومه فقیهی

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 45 = 54