چگونگی صدورتذکره از سفارت افغانستان به صورت غیابی

0
2588

مراحل گرفتن تذکره غیابی سفارت افغانستان

شما می توانید برای اخذ تذکره غیابی از سفارت افغانستان،مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید و در اولین مرحله وارد سایت سفارت برای انجام کارهای مقدماتی شوید.

مرحله اول:
ایجاد پروفایل طبق مدارک اقامتی خود در سامانه نوبت دهی سفارت افغانستان در تهران

مرحله دوم:
ثبت نام در بخش حقوقی و قسمت تذکره غیابی و پر کردن فرم درخواست طبق مدارک هویتی خود و تذکره یکی از اقارب (پدربزرگ، پدر، برادر، عمو یا پسرعمو)

مرحله سوم:
حضور در سفارت در تاریخ معین شده به همراه مدارک خواسته شده (شش قطعه
عکس، کپی تذکره یکی از اقارب (اگر این شخص تذکره جدید داشته باشد بهتر است چون اساس مدارکش وجود دارد زیرا احتمال عدم وجود بعضی تذکره های قدیمی در کابل وجود دارد که این امر باعث مشکلاتی میشود که وکیل را ملزم به رفتن به ولایت موکل خود میکند)، فرم نوبت دهی، فرم درخواست تذکره، اصل و کپی مدارک شناسایی خود)

مرحله چهارم:
حضور در باجه تذکره غیابی و انجام انگشت نگاری و تکمیل مرحله ثبت نام و انتخاب یک نفر در افغانستان به عنوان وکیل)

مرحله پنجم:
حضور در زمان تعیین شده توسط مسئول سفارت برای گرفتن جواب استعلام و وکالت نامه و ارسال آن توسط پست برای وکیل خود در کابل)

مرحله ششم:
دریافت وکالت نامه توسط وکیل در کابل و تسلیم آن به بخش توزیع تذکره الکترونیکی در ثبت احوال کابل)

b:
بعد از یک هفته مراحل قانونی و تایید آرشیو از اساس تذکره اقارب اقدام به دریافت مدارک کرده و تسلیم آن به بخش دریافت تذکره ولایت شخص

مرحله هشتم:
دریافت مدارک خواسته شده از باجه تذکره ولایت شخص و طی مراحل و صدور تذکره

مرحله نهم:
دریافت تذکره و مراجعه به همراه یه کپی به بخش تثبیت هویت و ارسال ایمیل به سفارت مذکور جهت تایید تذکره غیابی

مرحله دهم:
ترجمه تذکره طبق مشخصات تذکره

مرحله یازدهم:
تایید ترجمه تذکره در قضایای دولت

مرحله دوازدهم:
مراجعه به وزارت خارجه و تایید تذکره و ترجمه تذکره

نکته :
تذکره تابعیت در خارج از افغانستان بدون ترجمه و تایید وزارت خارجه اعتباری نخواهد داشت.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + = 24