کانادا در تلاش برای انتقال شهروندان اهل هنود افغانستان به این کشور

0
153

مسئولین وزارت مهاجرین، پناهندگان و شهروندی کانادا از تلاش این کشور برای انتقال شهروندان اهل هنود افغانستان به آن کشور خبر داده است.

احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا گفته است که حکومت این کشور روی یک طرح برای انتقال شهروندان اهل‌هنود افغانستان به این کشور کار می‌کند.
وی تاکید کرده که حکومت کانادا در تلاش جلب حمایت بخش خصوصی این کشور برای اجرای این طرح است.

این ابتکار از سوی بنیاد «مانتی بولار» در کانادا راه‌اندازی شده‌ و سازمان جهانی سیک‌ها و چندین نهاد دیگر نیز از آن حمایت می‌کنند.

این طرح بعد از حمله مرگ‌بار ماه جولای ۲۰۱۸ بر باشند‌گان اهل‌هنود افغانستان در ولایت ننگرهار راه‌اندازی شد.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 2