یادداشت تازه جاوید کوهستانی در مورد چگونگی حمله بر هوتل اینترکانتیننتال 

0
372

حمله کنندگان حوالى ساعت ۸:۳۰ دقیقه شب توسط ٢ موتر زره انتقال یافتند. از یک ساعت قبل اسکنرها خراب شده بود و کار نمى کرد.

دوستانى که در هوتل بودند، بنابر ضرورتى بیرون مى روند و مسئولین تلاشى گفته بودند که ماشین های تلاشى خراب استند. هم چنان بعد از آمدن موترهای زره، برای بیش از یک دقیقه برق ها خاموش مى شود، تا این که جنراتور روشن مى شود.

احتمالا در همین زمان انتحاری ها داخل مى شوند. دو نفرشان به منزل ۴ مى روند و در سالن غذاخورى، تقاضای نان مى کنند. بعد از لحظاتی، در مخابره‌شان صدا مى آید که “آماده باشید، عملیات آغاز مى شود” البته به زبان پشتو. افراد غذا را گذاشته و بیرون مى شوند و صدای رگبارها از دروازه ورودى آغاز مى گردد.

چند برنامه همزمان در هوتل جریان داشت، اما تعداد افراد مسلح شرکت امنیتى در همه مسیرها از دروازه اول تا مدخل، فقط ١٢ تا ١۵ نفر بوده و در مدخل هوتل، افراد مسلح امنیتی وجود نداشته است.

اگر اندکى مسلکى برخورد شود، همه قضایا روشن خواهد شد. ضمنا فقط سه هفته قبل مسئولیت امنیت هوتل بدون هماهنگى ادارات امنیتى، بطور فوق العاده سالانه ٨٠٠ هزار دالر از پولیس به یک شرکت خصوصی واگذار گردیده است. حرف و حدیث هایی وجود دارد که باید روشن شود و ضمن این که اطلاعات قبلى از مراجع متعدد هم وجود داشته است.

جاوید کوهستانی

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

36 − 31 =